ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty i reklamacje

Warunki reklamacji

Biżuteria Cocotier objęta jest  24-miesięczną gwarancją. W przypadku zastrzeżeń do zamówionych produktów, istnieje możliwość złożenia reklamacji.

W celu zareklamowania zakupionego produktu:

Proszę odesłać produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji  na adres firmy:

Cocotier

Paulina Kulma

Ul.Świętosławskiego 4 m 62

Warszawa 03-126

Po otrzymaniu przesyłki rozpatrzymy reklamację w okresie 14 dni i poinformujemy o sposobie jej zakończenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia,  pełnowartościowy produkt lub pieniądze za reklamowany towar zwrócimy  w okresie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Warunki odstąpienia od umowy (zwroty)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Cocotier Paulina Kulma Ul.Świętosławskiego 4 m 62 Warszawa 03-126, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Cocotier Paulina Kulma Ul.Świętosławskiego 4 m 62 Warszawa 03-126

 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrócimy Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli został wybrany inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Możemy się wstrzymać  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

W wypadku odstąpienia od umowy proszę odesłać towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwracając towar prosimy do przesyłki dołączyć kopię dowodu zakupu.

Zwroty prosimy przesyłać na adres:

Cocotier

Paulina Kulma

Ul.Świętosławskiego 4 m 62

Warszawa 03-126